אנג’לי בבתים

יוגה – מרחב של נשימה ברבעון האחרון של החיים

במרחב ההשפעה הרב מימדי של היוגה טמון פוטנציאל אין סופי להקלה,

סיוע וטיפול באדם בתקופות ובמצבי חיים שונים ומגוונים.

כפילוסופיה יישומית המציעה גישות פסיכו מנטאליות משפרות ומצילות חיים

וכמילה נרדפת לשלל טכניקות התנהגותיות וגופניות,

מבקשת היוגה לראות את הפרט הייחודי לא רק בימי צעירותו הבריאים

כי אם גם ברגעי קושי ומשבר, השתנות, מחלה, זקנה וטרום מוות.

בעיניי, זו תכלית משמעותית ומתרומותיה העיקריות של היוגה לעולם. 

קבוצות יוגה טיפוליות למבוגרים, רובם יוצאי שואה, מתקיימות ברציפות זה יותר מעשור ופעילותן מלווה שוחרים ותלמידים לאורכו של הרבעון האחרון לחייהם.

כיצד יכולה היוגה לסייע בעיתים של מורכבות גופנית ונפשית, תהא טבעית וצפויה ככל שתהיה?

בפיתוחה וטיפוחה של גישה יוגית אל ההתרחשויות עצמן;

מודעות ותשומת לב אל המגבלות והיכולות הריאליות לעומת מלחמה בלתי פוסקת לשמירת זיו הנעורים החמקמק,

טיפוח מידה של אי הצמדות ואובייקטיביות לנוכח המציאות הלא תמיד רצויה לעומת הזדהות מוחלטת עימה,

פרימה מסויימת של החיבור בין הגופניות לבין העצמיות והמהות בלא לזנוח את מנעדי ההקלה הגופנית הטמונים באימון הפיסי ביוגה,

בנייתו של “מקום” פנימי, של עוגן, בדמות שיגרת האימון היציבוהקבוע, דרכים למציאת משמעות וסיוע בייחוס ערך לארועי החיים שקרו,

קורים ובוודאי עוד יקרו וזאת לעומת חווית האקרעיות הבלתי צפויה,

הבלתי נשלטת והבלתי נסבלת – הם מיסודותיה של הפעילות היוגית למבוגרים ומבוגרים מאד.

כבכל שותפות מסוג זו למנחה הקבוצה ישנו תפקיד מרכזי שאינו מתמקד דווקא בהעברה של תיאוריות,

טכניקות ומידעים כי אם בעיקר בהדגמה-דוגמא אישית על בסיס “כאן ועכשיו” של הגישה היוגית.

יוגה מועברת בעיקר כחוויה וניסיון להציג אלטרנטיבה ערכית לאלו השגורים באחר מזה שנים מחייב התמקדות ותשומת לב מירבית לתגובות,

התייחסויות והתנהלות לנוכח אתגרי הסטינג, מבנה הפעילות עצמו הכולל,

בין השאר את מימד המסגרת, הזמן, היחס לאחרות ולשונות לחולשה ולביקורתיות, לתמורה ולהדדיות.

מושגי ההצלחה והכישלון מותמרים בפעילות היוגה למבוגרים והדגש הוא יותר על ההיבטים של הרווחה הסובייקטיבית והמימד התהליכי

, שהוא אובייקטיבי ואף מדיד מעט יותר.

כותבת חווה מחיפה, עמיתה ותיקה באחת הקבוצות: “היוגה לימדה אותי לראשונה בחיי לנשום”

ואני מניח שהתכוונה לאו דווקא לתוצאותיה של אנלומה וילומה, טכניקה יוגית אותה אנו מתרגלים מדי שיעור.

ט.ר

http://www.mendele.co.il/product_publisher/%D7%9E%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%92%D7%94/