anjaly נושאת בגאווה את תקן GOTS לבדים אורגניים.

התקן מוכר באירופה, ארה"ב, בריטניה ויפן, והוא מבטיח לכן שכל הבגדים מיוצרים מכותנה ומבדי במבוק אורגניים, נושמים וטבעיים, כדי לאפשר לכן נוחות וחופש בתרגול, ומתוך אחריות כלפי הסביבה. התקן מבטיח שתהליך ייצור הבדים נעשה תוך פגיעה מינימלית בסביבה – החל מהקטיף, דרך השינוע, האריגה והצביעה ועד האריזה. למחויבות לתקן יש משמעות כלכלית, אבל המשמעות הערכית גדולה יותר – אנחנו אולי לא יכולים להציל את העולם, אבל אנחנו יכולים לנסות, איפה שאפשר, להתנהל בו בעדינות ובכבוד.